Recipe: Yummy Gujrati Curry methi bhajiya

Posted on

Gujrati Curry methi bhajiya.

You can cook Gujrati Curry methi bhajiya using 10 ingredients and 3 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of Gujrati Curry methi bhajiya

 1. You need 200 gm of besan.
 2. Prepare 2 cup of kati hui methi.
 3. Prepare 1/2 cup of hari mirch.
 4. It’s 5 of chota spoon sugar.
 5. Prepare 1 spoon of lal mirch.
 6. You need 1 spoon of ajbain.
 7. It’s 1 of sabit dhaniya.
 8. You need 1 spoon of saunf.
 9. It’s of Namak swad anusar.
 10. It’s 1/2 of soda.

Gujrati Curry methi bhajiya instructions

 1. Pahle ek bartan Besan dale fir besan me kati hui methi dale or hari mirch dalkar sab saman ko acchi tarh se thoda pani dalkar mix kar ke rakhe.
 2. Fir uske baad ek karahi get par rakhe us me thoda oil dal kar oil ko garamhone De fir oil garam ho jaye to besan ke jo humne ghol tyar kiya hai use hatho se thoda thoda karahi me chode fir use halka lal hone tak sikne De jab bhajiya sik jaye to use nikale.
 3. Fir bhajiya ko Curry ke sath garma garam srav karein.