Easiest Way to Cook Yummy Awaran cous cous

Posted on

Awaran cous cous.

Awaran cous cous You can cook Awaran cous cous using 5 ingredients and 1 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of Awaran cous cous

  1. Prepare of Cous cous.
  2. It’s of Kwai.
  3. Prepare of Attarugu da tattasai.
  4. You need of Albasa.
  5. Prepare of Mai.

Awaran cous cous instructions

  1. Zaki ruba cous cous a roba kisa ruwan zafi dai wadda ba zai tsabe ba ki fasa kwai ciki kisa kayan miya ki yanka albasa ki kulle a leda tamkar zaki yi alala idan ya dahu ki yanka ki karkada kwai ki saka a ciki ki soya zaa iya ci da yaji ko shayi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *