Recipe: Yummy Cous-cous da miyan Gyada

Posted on

Cous-cous da miyan Gyada.

Cous-cous da miyan Gyada You can have Cous-cous da miyan Gyada using 14 ingredients and 5 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of Cous-cous da miyan Gyada

 1. You need 1 kg of Cous-Cous.
 2. Prepare of Yakuwa.
 3. It’s of Aleho.
 4. Prepare of Naman miya.
 5. Prepare 2 of Gyeda- ludayin Miya.
 6. You need 2 of Albasa guda.
 7. You need of Attargu-12.
 8. Prepare of Tattasai-3.
 9. Prepare of Tumatur-5.
 10. Prepare 1 of Tafarnuwa-dunkule.
 11. It’s of Maggi-5, know-2, onga-2.
 12. You need 1 of Gishiri-chokali.
 13. It’s 2 of Man Miya’s-ludayi.
 14. You need of Kanwa-gutsiri karami.

Cous-cous da miyan Gyada step by step

 1. Tafasa naman miya da gashiri zuwa 15min, zuba yakkaken albasa, dakkaken kayan miya, daddawa da tafarnuwa +kanwa.
 2. Bayan 15min, zuba man miya, kayan dan dano da gyeda.
 3. Tafasa yakuwa a wani tukunya, in ya tafasa dakashi.
 4. Dauko tafasheshen yakuwan ki zuba akan miya+ Aleho+ruwa ki barshi ya tafasa har Sai fitar da mai (kaman a hoto na biyu).
 5. A cikin tafasheshen ruwa zaki zuba Man miya kadan + cou-cous in Sai ki barshi ya nuna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *