How to Prepare Perfect Fried rice with cosilow

Posted on

Fried rice with cosilow.

Fried rice with cosilow You can have Fried rice with cosilow using 11 ingredients and 9 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of Fried rice with cosilow

 1. You need of Shinkafa.
 2. It’s of Tattasai,attaruhu&albasa.
 3. Prepare of Green beans.
 4. You need of Carrot.
 5. It’s of Cabbage.
 6. You need of Green pies.
 7. It’s of Cucumber.
 8. Prepare of Maggi.
 9. It’s of Curry.
 10. It’s of Nama.
 11. It’s of Man gyada.

Fried rice with cosilow instructions

 1. Zakiyi per boiling shinkafarki ki wanke ki aje aside.
 2. Zaki tafasa nama da kayan kamshi da maggi,albasa& curry.
 3. Zaki yayyanka vegs dinki da na rubuta sama.
 4. Idan namanki ya tafasu kisauke.
 5. Kiyi jajjagenki na kayan miya.
 6. Ki zuba mai a tukunya idan yayi zafi ki zuba jajjagenki ki soya.
 7. Idan ya soyu kizuba ruwan tafasan namanki ki kara maggi da curry sai kizuba shinkafa da vegs din da green beans da green peas kidan kara ruwa kadan.
 8. Idan ta dahu sai ci.
 9. Aci lafiya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *