How to Prepare Yummy Nigeria puff puff

Posted on

Nigeria puff puff.

Nigeria puff puff You can cook Nigeria puff puff using 4 ingredients and 2 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of Nigeria puff puff

  1. Prepare of Flour.
  2. Prepare of Yeast.
  3. You need of Sugar.
  4. You need of Warm water.

Nigeria puff puff step by step

  1. Zaki zuba flour wanki a bowl da sugar sannan ki sa yeast dinki ki zuba warm water ki kwaba sai ki barshi for some mins ya tashi.
  2. Bayan ya tashi sai ki sa mai k akan wuta ki fara suya wa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *