How to Cook Appetizing Qatayef (middle Eastern dessert)

Posted on

Qatayef (middle Eastern dessert).

Qatayef (middle Eastern dessert) You can cook Qatayef (middle Eastern dessert) using 22 ingredients and 10 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of Qatayef (middle Eastern dessert)

 1. You need 1 of Step.
 2. You need 2 of & 1/2 cup milk.
 3. You need 1/2 cup of sugar.
 4. You need 100 gram of khoya.
 5. You need 1/2 cup of milk.
 6. You need 5 tbsp of custard powder.
 7. You need 2 of Step.
 8. You need 1/2 cup of water.
 9. Prepare 1/3 cup of sugar.
 10. You need 1 tsp of rose water.
 11. Prepare 1 of lemon slices.
 12. You need 3 of Step.
 13. You need 1 of & 1/2 warm water.
 14. Prepare 2 of & 1/2 tbsp sugar.
 15. It’s 1/2 tbsp of yeast.
 16. You need 1/2 cup of soji.
 17. Prepare 2 cup of maida.
 18. Prepare 2 tbsp of custard powder.
 19. It’s 1 cup of milk.
 20. You need 1/2 tbsp of salt.
 21. It’s 1/2 tbsp of baking powder.
 22. Prepare of Pista for garnishing.

Qatayef (middle Eastern dessert) step by step

 1. Sub sy pehle 1/2 cup milk main 5 tbsp custard powder mix kar ke side kar dein.
 2. Aub 2 & 1/2 milk main 1/2 sugar dal kar pakain phir is main jo Custer milk main mix kar ke rakha tha add krein aur thick custard ready kar lein phir is main khoya add krein aur ache sy mix kar ke flame of kar dein aur fridge main thanda kar lein.
 3. Aub ek pan main 1/2 cup water, 1/3 cup sugar, lemon slices, 1 tsp rose water dal kar paka lein aur sugar syrup ready kar lein aur thanda kar lein.
 4. Aub pan cake ke liye dough ready krein sub sy pehle 1 & 1/2 cup warm water main 2 & 1/2 tbsp sugar, 1/2 tbsp yeast dal kar mix krein aur cover kar ke 10 min ke liye rakh dein.
 5. Aub ek bare bowl main, soji, maida, 2 tbsp custard powder, 1/2 tbsp salt, 1/2 tbap baking powder, 1/2 cup milk add krein aur sath hi warm water main jo yeast mix kar ke rakha tha add kar ke mix kar lein aur pan cake ka thora thin sa batter bana lein aur 1 hour ke liye rakh dein kitchen main hi.
 6. Aub non-stick pan par 1/2 cup pan cake ka batter dal kar pan cake banain.
 7. Pan cake main bus is baat ka khayal rakhna hai ke ap pan cake ke ek side sy hi sekhna hai oper sy nahi sekhna.
 8. Jab neche golden colour a jaye aur oper bubble sy aein gy tu pan cake ready ho jain gy pan cake ko kesi kapre sy cover kar ke rakhein.
 9. Aub ek pan cake lein us ko half kar ke fold krein phir hath sy press kar ke half close kar dein ache sy press krna hai jo half part khola reh jaye ga us main jo Custer fill kar dein jesay pic main nazar a raha hai.
 10. Aub piste sy garnishing krein aur sugar syrup oper sy dal kar serve krein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *